Inloggen     
 
Nuttig gebruik van warmte uit koelsystemen

Broeikasgassen

Koelsystemen dragen bij aan de emissie van broeikasgassen. Enerzijds door het lekken van CFK’s en anderzijds door het gebruik van fossiele energie voor de aandrijving. Met de ombouw naar natuurlijke koudemiddelen en het gebruik van condensorwarmte kan de emissie worden teruggedrongen.