Inloggen     
 
Nuttig gebruik van warmte uit koelsystemen

Techniek

Er zijn verschillende mogelijkheden om restwarmte van koelsystemen te benutten. Rechtstreekse benutting van condensorwarmte is het eenvoudigst en levert de meeste besparing van primaire energie op, zij het op een relatief laag temperatuurniveau. Persgaskoeling levert minder op maar wel op een hoger temperatuurniveau. Een deel van het koudemiddel kan op een hoger temperatuurniveau worden gebracht middels een parallelle compressor. Een andere mogelijkheid om de temperatuur te verhogen is het in serie schakelen van een warmtepomp, een zogenaamde ad on warmtepomp. Uit de onderliggende vereenvoudigde schema’s kunt u de systeemopzet bekijken.Uit de praktijk zijn enkele voorbeelden gedestilleerd. U wordt van harte uitgenodigd deze aan te vullen. Neem daarvoor contact op met één van de initiatiefnemers. Kijk verder bij de voorbeeldprojecten