Inloggen     
 
Nuttig gebruik van warmte uit koelsystemen

Voorbeeldproject persgaskoeling

Een groenteverwerkend bedrijf heeft koelmachines voor proceskoeling en koelcellen. Bij plaatsing van een nieuw koelaggregaat is warmteterugwinning toegepast uit de persgaswisselaar.  

Met de warmte wordt reinigingswater voorverwarmd en kantoren verwarmd. Om gelijktijdigheid van vraag en aanbod van reinigingswater te verbeteren is er een buffer geplaatst. Volgens de beheerder van het systeem draait het probleemloos en hadden ze het al veel eerder moeten doen.

Kerngegevens koudemiddel :  

Koeltemperatuur :   ca. 8 °C
koelmiddel:     NH3/ CO2
leveringstemperatuur : 50     °C
warmtevermogen :       130   kW
buffering :                        9 m3
vollasturen :                2500 h/jr 
meerinvestering :       € 35.000,-
gastarief :                      30 ct/m3
terugverdientijd :           3,2 jaar

 Bron: Veld koeltechniek bv (www.veld.nl) Bewerkt door KWA     


Download factsheet