Inloggen     
 
Nuttig gebruik van warmte uit koelsystemen

Voorbeeldprojecten

Benutting persgaswarmte

Een vleesverwerkend bedrijf heeft veel gekoelde ruimtes. Daarnaast is er warmte nodig voor schoonmaakwater, vloerverwarming vriesruimtes, rv-regeling, het kantoor en ontdooien van verdampers. Met de oliekoelers en een persgaskoeler kan een groot deel van deze warmte geleverd worden. Het schoonmaakwater is gedurende korte tijd nodig na de productie. Hiervoor is er een buffertank geplaatst.

Kerngegevens 

koudemiddel    NH3
koeltemperatuur     -10     °C
koelvermogen       1000   kW
leveringstemperatuur 35     °C
warmtelevering           130   kW 
Buffering   25     m3
vollasturen                 1000 h/jr 
meerinvestering         € 35.000,-
gastarief                       30 ct/m3
terugverdientijd             3,2   jaar